Kundesupport@godebakterier.dk tlf:+45 30429563
Tilbage til webshop

Hvad skal jeg købe for stråfoder til min hest? Skal det være hø eller wrap? Er det egentlig nogen forskel mellem hø og wrap? Kommer min hest at få mere energi hvis den spiser wrap istedet for hø? Det er nogle af de spørgsmål jeg vil komme nærmere ind på og besvare i denne artikel. 


Så læs med….. for at blive lidt klogere.


Hø og/eller wrap er vores hestes primære foder - i hvert fald i vinterhalvåret. Derfor er det brugbart at kende til forskellene på hø og wrap, når man skal beslutte sig for om hesten enten skal have den ene eller den anden type stråfoder.


Lad mig først definere, hvad hø består af og hvilket plantemateriale det typisk laves af.


Hvad er hø?

Hø består ofte af forskellige græssorter, som er tørret. Hø kan dog også indeholde forskellige urter så som Kløver, Lucerne, Sneglebælg, Kællingetand, Cikorie m.m.
Det, som kendetegner hø er, at det bliver slået og tørret før opbevaring. For at høet skal kunne opbevares uden, at der skal plastik omkring (dvs. konserveres), så skal tørsubstansen (tørstofindhold) i høet være min. 85 %. Det betyder, at høets indehold af vand maksimalt må være 15 %. Dette er vigtigt for at høet ikke skal brænde sammen, og for at undgå svampesporer og mug i høet, når det opbevares.


Hvad er wrap?

Råvarerne i wrap er, som udgangspunkt, helt det samme som hø, dvs. forskellige græssorter og urter, som bliver slået og tørret før opbevaring. Forskellen ligger i, hvor lang tid græsset og urterne får lov til at tørre før det bliver pakket i plastik inden opbevaring. Det er nødvendigt, fordi at råvarerne i wrap indeholder mere vand end hø, og for at konserveringsprocessen skal blive optimal.


En god tørsubstans (tørstofindhold) for græs der skal konserveres og blive til wrap er omkring 60%, dvs. de resterende 40% i wrappen er indholdet af vand. Hvis råvarerne i wrappen er for våd, bliver wrappen sur. Hvis råvarerne er for tørre, så går konserveringsprocessen ikke i gang, og der kan dannes svamp og mug under plastikken.Wrap


De primære forskelle mellem hø og wrap er altså indholdet af vand samt hvordan det pakkes ind, dvs. med eller uden plastik.


Indpakning giver forskel i indhold

Indpakningen skaber en kemisk proces (ensilering), hvilket så giver udslag i forskelle i indholdet. For at vise dette, så har jeg hentet en tabel fra et studie, som undersøgte forskellen mellem hø og wrap (se neden).


For at kunne sammenligne, hvad forskellen mellem hø og wrap egentlig er, så er det vigtigt, at råvarerne (græsset) er hentet fra den samme mark, høstet på det samme tidspunkt og at indholdet er det samme. Det vil sige, at det skal være den samme græs-blanding på hele marken. Ellers sammenligner du æbler med pærer.


I forskningsstudiet, hvor tabellen nedenfor kommer fra, er disse kriterier opfyldt og det er første slet, som dette hø og wrap er blevet produceret af.


Tabel 1. Tørstofprocent og næringsindhold i 1. slet af hø og wrap fra samme mark.


Kilde: tabel hentet fra www.triowrap.com

Tabellen viser, at tørstofprocent indholdet adskiller hø og wrap. Høet er mere tørt med en tørstofprocent på 81% i forhold til wrap, som har en tørstofprocent på 55%. Det vidste vi allerede 😊.


Det, som er interessant er, at konserveringsmetoden, hvor høballen pakkes ind i plastik, samtidig med at råvarerne indeholder sukker og vand, skabes en kemisk proces, der kaldes fermentering. Fermentering ændrer den kemiske sammensætning i wrap i forhold til høet.


Hvis du nu ser på indholdet af mælkesyrebakterier i wrappen, i tabellen. Den ligger på 4,3 i wrap, og indholdet i hø er mælkesyrebakterieniveauet på 0. Det er nemlig mælkesyrebakterierne som står for konserveringen, da de danner mælkesyre, når de nedbryder kulhydraterne i græsset.


Mælkesyre er surt, hvilket kan ses i tabellen, at pH-værdien i wrap er lavere end i hø. Men på et tidspunkt skal al den mikrobiologiske aktivitet holde op, således at råvarerne i wrappen bliver konserveret og ikke muggen. Dette vil kun ske, hvis ballen er godt pakket ind i plastik og helt lufttæt.


Udfra tabellen kan man også se, at råprotein- og fiberindholdet er lidt højre i hø, mens sukkerindholdet er lavere end wrap. Derudover ser man også, at hø er mere modtageligt for svampesporer (idet det ikke er pakket ind, og beskyttet mod fugt og luft), da mere mug er dannet i høet sammenlignet med wrap.


For at opsummere, så er den primære forskel mellem hø og wrap, at wrap indeholder mere vand. Dvs. at når du køber wrap til din hest, så køber du også vand. Du skal dermed fodre din hest med mere wrap sammenlignet med, hvis du gav hesten hø. Årsagen til dette er at vand ikke tilfører nogen ernæring til hestens krop. Vand er dog selvfølgelig elementært meget vigtigt for hesten at optage.


Derudover er forskellen mellem hø og wrap, at wrap indeholder mælkesyrebakterier, som står for konserveringsprocessen og dermed har en lavere pH-værdi end hø.


Sukkerindholdet er som udgangspunkt højere i wrap end hø, hvor derimod er råprotein i det wrap som er undersøgt i dette forskningsstudie, blevet lavere end i høet. Hvorfor proteinindholdet blevet lavere, har jeg desværre ikke kunnet finde et svar på. Proteinet findes primært i græs og urters blad, hvis det er disse plantedele som blandes mest ud med vand, kan det muligvis være svar på hvorfor proteinhalten er lavere i wrap end hø.


Wrap er mere "fortyndet" med vand end hø. Hvilket har indvirken på fiberindholdet i wrap, som er lavere end hø (se tal ud for NDF som står for fiber indhold).


Dette forskningsstudie viser, at vi kan sløjfe myten om, at wrap indeholder meget mere energi end hø, se tal i tabellen ved Energi (MJ/kg TS). Hvorimod det måske kan være nogle heste, som reagerer med at blive lidt mere friske på sukkerindholdet i wrap jf. med hø.


For at vide eksakt hvad din hests hø eller wrap indeholder så skal du få lavet en stråfoderanalyse. Det kommer jeg til at skrive mere om lidt senere i denne serie om stråfoder.


Dejligt at du ville læse med og blive klogere på hvad forskellen mellem hø og wrap egentlig er. Syntes du at denne artikel var brugbar så del den gerne med dine hestevenner. 


Del artikel her: Jeg håber at du finder denne artikel brugbar.

Om du har spørgsmål så kan du altid kontakte mig her

TRUSTPILOT