Fri fragt fra. Køb 750.- Hurtig levering
Tilbage til webshop

Hvad bør jeg vælge til min hest: hø eller wrap?


Når det kommer til valget mellem hø og wrap som stråfoder til din hest, rejser der sig en række spørgsmål. Er der en egentlig forskel mellem de to? Vil min hest få mere energi fra wrap i forhold til hø? Disse spørgsmål, og flere, vil blive uddybet og besvaret i denne artikel.


Så følg med, og få lidt mere viden.


Hø og wrap udgør grundstenen i vores hestes kost, især i vintermånederne. Derfor er det vigtigt at forstå forskellene mellem de to typer stråfoder, når du skal afgøre, om din hest skal have hø eller wrap.


Lad os begynde med at definere, hvad hø egentlig er, og hvilke plantematerialer det typisk består af.


Hvad er hø?

Hø fremstilles typisk ved at tørre forskellige græssorter. Udover græs kan hø også indeholde forskellige urter som kløver, lucerne, sneglebælg, kællingetand, cikorie med mere.
Kendetegnet ved hø er, at det høstes, slås og tørres inden opbevaring. For at undgå brug af plastik til konservering skal høets tørstofindhold være mindst 85%. Dette svarer til en maksimal vandprocent på 15%. Dette er afgørende for at forhindre, at høet klumper sammen og for at reducere forekomsten af svampesporer og mug under opbevaring.


Hvad er wrap?

Råmaterialerne i wrap er grundlæggende de samme som i hø – en blanding af forskellige græssorter og urter, der høstes, slås og tørres inden opbevaring. Forskellen ligger i, hvor længe græsset og urterne tørres, før de pakkes ind i plastik til konservering. Dette er nødvendigt, da råmaterialerne i wrap indeholder mere vand end hø, og optimal konservering kræver særlig opmærksomhed.


En passende tørstofprocent for græs, der skal konserveres som wrap, er omkring 60%. Dette betyder, at de resterende 40% i wrappen udgøres af vand. Hvis råmaterialerne i wrappen er for fugtige, risikerer wrappen at blive sur. Omvendt, hvis råmaterialerne er for tørre, vil konserveringsprocessen ikke indlede, og der kan dannes svamp og mug under plastikindpakningen.Wrap


De primære distinktioner mellem hø og wrap ligger i vandindholdet og indpakningsmetoden – med eller uden brug af plastik.


Indpakning skaber variation i indholdet

Indpakningen initierer en kemisk proces kaldet ensilering, hvilket resulterer i forskelle i indholdet. For at illustrere dette aspekt har jeg indhentet en tabel fra en undersøgelse, der sammenlignede hø og wrap (se nedenfor).


For at opnå en meningsfuld sammenligning mellem hø og wrap er det afgørende, at råmaterialerne (græsset) stammer fra den samme mark, er høstet på samme tidspunkt og har identisk indhold. Dette indebærer, at den anvendte græsblanding på hele marken skal være ensartet. Ellers ville det være som at sammenligne æbler med pærer.


I det forskningsstudie, hvorfra nedenstående tabel stammer, er disse kriterier opfyldt, og det markerer første gang, hvor dette hø og denne wrap er blevet produceret.


Tabel 1. Tørstofprocent og næringsindhold i 1. slet af hø og wrap fra samme mark.


Kilde: tabel hentet fra www.triowrap.com

Tabellen demonstrerer, hvordan tørstofindholdet differentierer mellem hø og wrap. Hø har en højere tørstofprocent på 81%, i modsætning til wrap, der besidder en tørstofprocent på 55%. Dette er nok for de fleste en kendt observation 😊.


Det, der virkelig fanger opmærksomheden, er den konserveringsmetode, hvor høballen indpakkes i plastik samtidig med, at råvarerne bevarer sukker og vand. Denne indpakning initierer en kemisk proces kaldet fermentering. Fermentering påvirker den kemiske sammensætning i wrap i kontrast til hø.


Hvis vi retter blikket mod indholdet af mælkesyrebakterier i tabellen, ser vi en værdi på 4,3 for wrap og 0 for hø. Mælkesyrebakterierne spiller en afgørende rolle i konserveringsprocessen, da de omdanner kulhydrater i græsset til mælkesyre.


Mælkesyre er surt, hvilket også afspejles i tabellen, hvor pH-værdien for wrap er lavere end for hø. Ikke desto mindre må al mikrobiologisk aktivitet stoppe på et tidspunkt for at opnå konservering uden mug. Dette er kun muligt, hvis ballen er tæt indpakket i plastik og helt lufttæt.


Fra tabellen kan vi også uddrage, at hø indeholder en smule mere råprotein og fiber, mens sukkerindholdet er lavere end i wrap. Derudover ser vi, at hø er mere modtageligt for svampesporer, da det ikke er indpakket og beskyttet mod fugt og luft. Derfor ses der mere mug i høet sammenlignet med wrap.


Sammenfattende er den primære forskel mellem hø og wrap, at wrap har et højere vandindhold. Dette betyder, at når du køber wrap til din hest, køber du faktisk også vand. Derfor skal du fodre din hest med en større mængde wrap i sammenligning med hø. Dette skyldes, at vand ikke bidrager med ernæring til hestens krop. Dog er det vigtigt at huske, at vand er essentielt for hestens overordnede sundhed.


En anden forskel mellem hø og wrap er, at wrap indeholder mælkesyrebakterier, som spiller en rolle i konserveringsprocessen og giver en lavere pH-værdi end hø.


Sukkerindholdet er normalt højere i wrap end i hø, selvom råproteinindholdet i det undersøgte wrap i dette forskningsstudie er lavere end i høet. Årsagen til dette lavere proteinindhold kræver yderligere forskning. Proteinet findes hovedsageligt i græs og urters blade, og hvis disse plantedele blandes mere med vand, kan det muligvis forklare den lavere proteinprocent i wrap sammenlignet med hø.


Wrap er mere fortyndet med vand end hø, hvilket påvirker fiberindholdet i wrap, der er lavere end i hø (se NDF, som står for neutraldetergent fiber, i tabellen).


Dette forskningsstudie modbeviser myten om, at wrap indeholder betydeligt mere energi end hø, som indikeret i tabellen for energi (MJ/kg TS). Dog kan nogle heste reagere ved at blive mere energiske på grund af sukkerindholdet i wrap i forhold til hø.


For at kende det præcise indhold af hø eller wrap til din hest anbefales det at få foretaget en stråfoderanalyse. Dette vil blive uddybet senere i denne artikelserie om stråfoder.


Tak, fordi du læste med og øgede din viden om forskellen mellem hø og wrap. Hvis du fandt denne artikel nyttig, er du velkommen til at dele den med dine hesteinteresserede venner.

Del artikel her: Jeg håber at du finder denne artikel brugbar.

Om du har spørgsmål så kan du altid kontakte mig her

TRUSTPILOT